CURRENT

 
My very silent trip. @ Galleria Katariina

27.1.-13.2.2022

 

Riikka Ahlfors työskentelee pääasiassa urbaanien maisemien ja tilojen parissa. Hänen viimeisimmät työnsä jatkavat kaupunkimaisen todellisuuden ja modernin ympäristön tutkimista. Ahlfors luo tilallisia häivähdyksiä, jotka metaforisesti luovat lisäkerroksen kaupungin kuvaan. Hän ottaa palasia koetuista hetkistä ja maalaa ne kankaalle tuntemattomiksi paikoiksi, heterotopioiksi – tilaksi tilassa. Välitilassa tyhjyys on yksi komponentti, joka kutsuu katsojan kokemaan teoksen ja sen ympäristön. Realismi, joka on piilotettu abstraktioon, tulee ilmi välähdyksen lailla.

Tämä lähestymistapa kyseenalaistaa tilan ympärillämme – onko se sovelias eläviin organismeihin vai suunniteltu kuin teatterin lavastus?

Taiteilija tarkastelee ja sisäistää jokapäiväisiä hetkiä urbaanissa ympäristössä ja tallentaa ne kameralle. Kuvien pohjalta hän luo uusia spontaaneja yhdistelmiä, värien kontrastia, vaaka- ja pystysuuntaisia asetelmia jatkaakseen gallerian tilan hänen heterotooppisiin maisemiin. Maalausten taika on valossa ja varjoissa. Satunnaisesti taitettu valo luo väliaikaisia hetkiä, joita Ahlfors tuo näkyväksi töissään. Aineettomat olosuhteet muuttuvat aineellisiksi kankaalla. Nämä taiteilijan luomat tilat avaavat katsojalle ei olemassa olevia maailmoja, jotka saavat lopullisen muotonsa tämän mielikuvituksessa.

***********

Riikka Ahlfors works primarily with cityscapes and spaces. In her latest work she continues to explore the visual language of urban reality and the modern spatial environment. Ahlfors creates a map of spatial ghosts which metaphorically create additional layers of the city. She takes fragments of the environment and translates them into painted unknown places, heterotopias, worlds within worlds, where the emptiness is one of the components. The void absorbs the environment and becomes its ghost. And thus the reality hidden in the abstraction manifests itself as a flash.

Through this approach she is questioning the space around us, whether it is suitable for living organisms, or it is designed just as a theatrical set?

The artist observes everyday reality and urban routines and waitsto capture the moments with a camera. Based on images she forms spontaneous combinations using contrasting colours, vertical and horizontal arrangements in order to continue the space of the gallery into her heterotypic scenes. The magic of the paintings is in light and shadows. Randomly refracted light creates temporal spaces that Ahlfors transfers to her paintings.

Intangible spaces become material on the canvas. The places created by the painter open up non-existent worlds to the viewer, which must be reconstructed in the visitor’s imagination.

 

Näyttelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahasto.

The exhibition is sponsored by Finnish Cultural Foundation.